Stelen met de Wet in de hand: ‘UWV-Maffia’ maakt ‘Monster Holleeder tot ‘Moeder Theresa’.

PAK het UWV hard aan!!

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

( ingezonden door Frans Winkel)

AMSTERDAM-NOIR-‘UWV-Maffia’ maakt ‘Monster Holleeder tot ‘Moeder Theresa’ (video).
Veel burgers die een uitkering moeten aanvragen, hebben geen idee wat hun rechten zijn.
Sociale zekerheidsrecht is voor veel mensen te ingewikkeld om te begrijpen, aangezien het grootste deel van de ‘gewone’ burgers geen rechtenstudie heeft afgerond.

Sociale zekerheid in Nederland is onderverdeeld in 3 categorieën:
A. Werknemersverzekeringen,
Werkloosheidswet (WW)
Ziektewet (ZW)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
B. Volksverzekeringen en
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
C. Sociale voorzieningen
Participatiewet
Wet inkomen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
Toeslagenwet

Heel veel wetsboeken, met natuurlijk honderden regeltjes…
En alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, krijgt men dan ook nog te maken met een aantal andere zaken, zoals bijvoorbeeld de vakantiegeld berekening … en de term ‘dagloon’, maar ook de begrippen…

View original post 684 more words

Persoonlijk bericht, in plaats van mails + UPDATE 20 augustus 2015

Een mooi mens is heengegaan….

Irma Schiffers schrijft... (Dutch/English)

sorryJa, ik ben erg afwezig en dat is helaas geen vrije keuze. Doorgaans help ik andere mensen uit een persoonlijke crisis of schrijf ik zoals jullie gewend zijn van mij artikelen over alles wat niet klopt, wat oneerlijk is, tot op het bot corrupt is of over propaganda die het tegenovergestelde is van de waarheid. Tot het moment dat ´mijnheer Crisis´ je ineens zelf als het oog van een orkaan op je deurmat staat aan te staren en komt waarschuwen dat er een flinke storm op komst is. Oog in oog staand ontdek je dat tijd niet bestaat en dat die orkaan al meteen uit zijn rugzak komt zetten en door je kamer heen raast. Dat is nu hier aan de gang. En ik hoop oprecht dat die orkaan door de achterdeur weer weg trekt en gelijk die storm meeneemt die al langer woedt. Ik ben het echt onderhand wel…

View original post 885 more words

Een lichtpuntje in deze donkere tijden….

De ikke ikke ikke maatschappij!!!

eunmask

Ik merk dat mijn artikelen steeds meer een, weliswaar realistisch, maar toch een zeer negatief beeld schetsen van onze wereld op dit moment. De enorme toestroom in Europa van groepen barbaren die niets anders dan ellende, criminaliteit en zelfs dood verspreiden zijn hier de oorzaak van, hoewel de ECHTE veroorzakers degenen zijn die hen bewust hebben binnengehaald. We stevenen dankzij hen af op een wereldwijde Kalifaat, want de islam groeit ongekend en slaat haar destructieve tentakels over de hele aarde uit !

Het maakt me niet alleen intens verdrietig maar ook boos, omdat niemand protesteert tegen deze degeneratie van onze wereld en de uiteindelijke vernietiging van haar oorspronkelijke bevolkingen. We kunnen het niet ontkennen: we gaan een tijd tegemoet van dood en verderf!

Ik kan echter niet geloven dat er niet 1 lichtpuntje te vinden is en ik heb de laatste 3 dagen op het net tevergeefs gezocht naar een positief…

View original post 216 more words

De 13 Satanische Bloedlijnen. Het wereldschokkende boek.

J.F Kennedy 27 april 1961: “Wij worden over de hele wereld tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering.”

eunmask

NWO-boek

Dit boek gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en is onlangs in Frankrijk verboden.

We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen, en zijn ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld maatschappelijk en intellectueel proces af.

De wereld wordt door heel andere personen gere­geerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. Circa driehonderd mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.

Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook van een geheime regering achter de…

View original post 183 more words

DE VOLKSVERKWANSELING BLIJFT GEWOON DOORGAAN!

DE DESTRUCTIE VAN ONZE GECIVILISEERDE SAMENLEVING.

eunmask

replacement

Onze regeringen blijven (met volle medewerking van de EU) doodrustig doorgaan met de vernietigende volksuitwisseling! Het aantal immigranten is nog nooit zo hoog geweest en dit blijft, zoals uit diverse berichten te lezen valt, dit jaar gewoon doorgroeien! Alle tegenstribbelingen van het volk ten spijt! Ze lappen de mening van het volk volkomen aan hun laars!

Ik denk dat de meeste (rationele) mensen bliksemsgoed zien wat er gaande is, ondanks alle afleidingsmanoeuvres die al onze linkse bestuurders toepassen om de aandacht af te leiden van de vernietigende waarheid! Zij gebruiken hiertoe een psychologische benadering die vaak succesvol wordt toegepast door machtswellustelingen en zelfverrijkers! Hun voornaamste ‘tools’ zijn de (door hen gesubsidieerde) media, die het volk volkomen op het verkeerde been proberen te zetten.

Ik ga hier, in tegenstelling tot onze bestuurders, geen boekwerk vol (pseudo) psychologisch-wetenschappelijke tirades houden. Het gaat hier om onze desastreuze situatie nu en in de toekomst!. Ik…

View original post 276 more words

Deze terroristen komen allemaal oorspronkelijk uit Nederland!

eunmask

De Nationale terroristenlijst! Hoezo in Nederland geen terroristen en hoezo zijn moslims een ‘verrijking’ van onze cultuur?

nederl.terrorist

De overheid heeft een nieuwe lijst gepubliceerd met personen wiens tegoeden op grond van terrorismewetgeving zijn bevroren. Wie zijn deze personen en waarom staan ze op de zwarte lijst?

Lees hier de lijst: http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/7/Dit-zijn-de-personen-op-de-nationale-terroristenlijst-2664668W/

View original post

De islam zet elke week een compleet leger over naar Europa

Een van de stappen van de NWO…

Fubar

01

En het erge is dat de EU ze zelf ophaalt en deze invasie stimuleert. In dit knettergekke filmpje beweert de verslaggever dat het er nog lang niet genoeg zijn. Hij heeft geen flauw benul van wat islam met ons van plan is, of het is een gruwelijke leugenaar. Dit is waar we tegen op moeten boksen. De leugenaars van de pers en de overheid die ons wil vervangen door ‘mensen’, zombies, die zichzelf nota bene al als slaaf betitelen.

Deze oorlog wordt zo geniepig uitgevoerd, dat we hem zelf bekostigen en er nauwelijks tegen kunnen vechten. Tegen de tijd dat de linkse meelopers beseffen wat ze aangericht hebben, omdat het kromzwaard hun nek doorklieft, is het te laat. Vernietigd door onze eigen ‘democratie’, ‘goedheid’,  en ‘vrijheid van godsdienst’.

h/t G. Deckzeijl

01

01

De hoogste tijd voor remigratie >>

View original post

Paniek om PVV, Pegida en UKIP

Als er nu niet ingegrepen wordt, gaat het compleet de foute kant op!!

OpinieZ

Wat ik niet goed begrijp, is ‘de schok’ die politiek en media menen te benoemen als blijkt dat partijen als PVV, Pegida en UKIP weer meer aanhangers erbij hebben gekregen. Je hoeft de kranten er maar op na te slaan en de diverse nieuwsprogramma’s te volgen om het te zien aankomen.

View original post 461 more words

PSYCHOLOGISCH OORLOGSVOERING TEGEN DE EUROPESE BEVOLKING

RUTTE EN ZIJN KABINET HEEFT NEDERLAND VERRADEN: LANDVERRAAD MOET ZWAAR GESTRAFT WORDEN!!!

E.J. Bron

Screenshot_2

(Door: “Peter Selie”)

Is het toevallig dat  ineens allerlei  onverteerbare onacceptabele maatregelen op ons worden losgelaten? Het vermeende succes dat de EU denkt te hebben behaald op Griekenland zal zich, niet alleen in Griekenland maar ook in de overige geldschietende landen waaronder – uiteraard – Nederland, wreken. Deze ‘grap’ zal ons zoals het er nu naar uitziet ongeveer  € 6 miljard kosten. Geld voor bejaardenzorg is er niet, voor tehuizen ook niet. Des te eerder deze mensen de geest geven hoe liever. En als ze niet willen, zullen ze een handje worden geholpen. De EU is gewoon een voortzetting van het Nazisme ofwel het “Derde Rijk”. De koppen die we er tegenkomen voldoen er ruimschoots aan en hun karakters overtreffen zelfs die van een aantal van die schurken.

View original post 345 more words

VVD: alleen mohammedanen mogen zich voortplanten, Nederlanders absoluut niet

Fubar

Om zich voort te planten heeft een jong stelletje een huisje nodig. Nederland heeft per jaar 50-60.000 nieuwe woningen nodig. Daarvan worden er maar 45.000 gerealiseerd. De helft daarvan gaat tegenwoordig naar asieljihadi’s. Het gevolg laat zich raden; Nederlanders kunnen zich niet meer voortplanten, terwijl mohammedanen dat gesubsidieerd wel doen, geholpen door een gratis huis, en kinderbijslag voor elke jihadbaby die ze hier neerzetten.

Eén Somaliër ná gezinshereniging:

01

Dijkhoff: sneller huis voor vluchteling

Marco Florijn, oud-wethouder van Rotterdam, moet ervoor zorgen dat meer vluchtelingen sneller een huis krijgen in een gemeente. Dit jaar moeten nog 20.000 vluchtelingen een woning toegewezen krijgen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) schrijft de Tweede Kamer maandag dat het Florijn en zijn platform Opnieuw Thuis gemeenten en corporaties daarbij gaan adviseren.

Telegraaf >>

Een Nederlander moet ingeschreven staan bij een gemeente en komt dan op een wachtlijst. Wachtlijsten die in een stad als Amsterdam wel…

View original post 138 more words

This WordPress.com site is the boze burgers